Raport trasy

III. Raport trasy.

Po wyznaczeniu trasy dla środków komunikacji publicznej (podobnie jak dla innych opcji) pojawia się nowa zakładka – „Raport trasy”:

raport
 

 1. System zwraca każdorazowo trzy optymalne, alternatywne trasy dla ustawionych przez użytkownika punktów i parametrów trasy, oferując w ten sposób możliwość szybkiego wyboru najdogodniejszego połączenia.
 2. Każda z trzech tras prezentowana jest w postaci poziomej belki ze skróconym raportem trasy.
 3. Skrócony raport trasy zawiera:
  • rodzaj środka komunikacji (w postaci ikony) i numer linii,
  • czas rozpoczęcia i zakończenia podróży,
  • podział na czas jazdy i czas dojścia na pieszo.
 4. Aktywna/zaznaczona trasa jest podświetlona na niebiesko i zawiera szczegółowy raport trasy. Domyślnie aktywna jest optymalna trasa wybrana przez system. Użytkownik może dowolnie przechodzić między poszczególnymi raportami tras klikając na poszczególne belki ze skróconymi raportami tras.
 5. Szczegółowy raport trasy zawiera:
  • wyszczególnione w kolejności podróży poszczególne etapy trasy, wraz z czasem rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu,
  • numery linii środków komunikacji publicznej wraz z kierunkiem trasy,
  • nazwę przystanku początkowego i końcowego dla danej linii,
  • pełną listę przystanków wyświetlającą się po wybraniu opcji:
   raporttrasy2
  • pełna lista przystanków zawiera nazwę każdego przystanku, jego ID w systemie (pozycja w nawiasie za nazwą) i czas odjazdu z niego:
   raporttrasy3
  • poprzez najechanie kursorem na wybrany z listy przystanek możemy podświetlić go na mapie:
   raporttrasy4
  • poprzez kliknięcie na wybrany przystanek w panelu wytyczania trasy na mapie pojawi się okno z rozkładem linii, dla której wytyczona została trasa oraz z rozkładami jazdy wszystkich linii odjeżdżających z danego przystanku:
   raporttrasy5

   UWAGA!Możemy otrzymać ten sam efekt z poziomu mapy – poprzez jednokrotne kliknięcie myszką na ikonkę przystanku na wytyczonej trasie (raporttrasy6).
  • po kliknięciu na czas odjazdu linii, którą się poruszamy (lub innej linii odchodzącej z tego przystanku) pojawi się jej pełen rozkład jazdy:
   raporttrasy7
  • pełną listę przystanków w panelu wytyczania tras można zwinąć w ten sam sposób, w jaki się ją rozwija – poprzez kliknięcie na:
   raporttrasy8