Jak korzystać z systemu Traffic

Korzystanie z systemu Traffic jest proste i intuicyjne. Poniżej zawarty jest opis podstawowych działań i operacji, jakie można dzięki niemu wykonać.

Na system Traffic składają się dwa podrodzaje informacji:

 1. Włączanie/wyłączanie.
  1. Aby włączyć Traffic, należy wybrać odpowiednią pozycję pod przyciskiem Warstway:
   traffic4
  2. Po najechaniu kursorem na pozycję Traffic, wyświetli się lista możliwych opcji: „Traffic – aktualne prędkości” i „Traffic – zdarzenia na drodze”. Obydwa rodzaje informacji mogą być zaznaczone/wyświetlane jednocześnie – przy czym ich wizualizacja może miejscami na siebie nachodzić (tam, gdzie występują na tym samym odcinku drogi).
   traffic3
  3. Po zaznaczeniu wybranej opcji z prawej części okna mapy automatycznie wysunie się panel Traffic:
   traffic6
   1. Panel zawiera legendę objaśniającą wyświetlanie się informacji systemu Traffic (przyporządkowanie kolorów do przedziałów prędkości) oraz rozwijający się moduł z dodatkowymi informacjami o działaniu systemu.
   2. Panel Traffic można w każdej chwili zwinąć (a następnie znów wysunąć) za pomocą specjalnego uchwytu (lewy dolny róg). Panel automatycznie zwija się również po wyłączeniu warstwy Traffic.
  4. Traffic można wyłączyć odznaczając wcześniej zaznaczone opcje w menu kontekstowym pod przyciskiem „Warstwy” :
   traffic5
 2. Wyświetlanie informacji szczegółowych.
  1. Poprzez przybliżenie mapy można zapoznać się z informacjami szczegółowymi dostępnymi dzięki systemowi Traffic:
   1. W większych przybliżeniach linie ciągłe, za pomocą których jest wyświetlana warstwa Traffic, zmieniają się w ciąg strzałek – wskazujących kierunek ruchu , którego dotyczy wyświetlana informacja.
    traffic4
   2. Po jednokrotnym kliknięciu na wybrany odcinek warstwy Traffic pojawia się interaktywne okno (tzw. tooltip) ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego odcinka:
    • aktualna prędkość (w przypadku „Traffic – aktualne prędkości”):
     traffic1
    • zdarzenia na drodze ( „Traffic – zdarzenia na drodze”):
     traffic2
 3. Wytyczanie trasy z uwzględnieniem danych z systemu Traffic.
  1. Informacje udostępniane przez system Traffic mogą zostać uwzględnione przez algorytm wytyczania trasy – opcja „Trasa najszybsza”.
  2. W panelu wytyczania trasy wystarczy zaznaczyć opcję „Uwzględnij Traffic”.
  3. Działa to niezależnie od faktu, czy system Traffic jest aktualnie włączony (widoczny na mapie) czy też nie.