Funkcje

Oprócz podstawowych funkcji związanych z obsługą mapy i trasowaniem, Spółka Emapa wśród rozwiązań EMAPI dla monitoringu oferuje m.in. rozbudowany moduł wizualizacji obiektów:

  • Wizualizację obiektów statycznych (np. obiekty chronione) i ich stanów (np. alarmów nieruchomości) oraz dodawanie kolejnych warstw obiektów.zrzut_monitoring_2
  • Wizualizacja obiektów dynamicznych (np. pojazd chłodnia) i ich stanów (np. spadek temperatury w chłodni dla systemów HACCP, przekroczenie prędkości obiektu).zrzut_monitoring
  • Prezentacja obiektów statycznych i dynamicznych za pomocą dowolnych ikon.
  • Zamiana współrzędnych geograficznych na dane adresowe (degeokodowanie).
  • Łączenie ścieżki pojazdu (historyczna wizualizacja trasy).
  • Tooltipy – interaktywne okna ze zdjęciem, uwypuklenie grupy obiektów.