EMAPI a komunikacja publiczna

Jak wyznaczyć trasę dla środków komunikacji publicznej?

Wyznaczanie trasy dla środków komunikacji publicznej jest proste i intuicyjne. Poniższe instrukcje szczegółowo opisują jak wykonywać poszczególne operacje.

  1. Wyznaczanie trasy dla środków komunikacji publicznej
  2. Przechodzenie między opcjami wyznaczania trasy
  3. Raport trasy
  4. Wyświetlanie tras na mapie
  5. Przystanki
  6. Pokrycie