Przechodzenie między opcjami wyznaczania trasy

II. Przechodzenie między opcjami wyznaczania trasy.

Trzy oddzielne kategorie wyznaczania tras: „Jadę autem”„Jadę środkami komunikacji publicznej”„Idę pieszo” implikują następujące skutki w przechodzeniu między poszczególnymi podzakładkami:

  1. Punkty trasy Punkty trasy dodane w jednej zakładce (np. w opcji „Jadę autem”), po przejściu do innej zakładki (np. „Jadę środkami komunikacji publicznej”) pozostają te same. Użytkownik może je w każdej chwili zmienić.
  2. Punkty pośrednie Jeśli najpierw wyznaczymy trasę w opcji „Jadę autem” bądź „Idę pieszo”, i dodamy tam punkty pośrednie, po przejściu do zakładki „Jadę środkami komunikacji publicznej” punkty te nie są brane pod uwagę przez algorytm wyznaczania trasy (ale pozostają zapisane w pamięci i w przypadku powrotu do zakładek „Jadę autem” lub „Idę pieszo” nie trzeba ich ponownie dodawać).
  3. Wyznaczona trasa Wyznaczona w jednej zakładce trasa (np. „Jadę autem”), po przejściu do innej zakładki (np. „Jadę środkami komunikacji publicznej”) pozostaje (chyba że trasa wyznaczona dla samochodu osobowego znajduje się poza zasięgiem komunikacji publicznej dla danego miasta – wtedy trasa znika i pojawia się odpowiedni komunikat).