Inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe to warstwa informacji o etapach budowy dróg krajowych i ich odcinków w Polsce. Została ona stworzona celem precyzyjnej wizualizacji postępu prac inwestycyjnych w obrębie każdej z kategorii dróg: autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych na terenie całego kraju. W każdej z kategorii zostało wyszczególnione 5 etapów budowy:

  1. Drogi planowane
  2. Decyzja środowiskowa
  3. Przetarg
  4. Drogi w budowie/projekt + budowa
  5. Drogi istniejące

Wymienione wyżej etapy zostały uszeregowane w kolejności od najmniej do najbardziej zaawansowanego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami: