Opis techniczny

graf

EMAPI jest interfejsem programistycznym rozszerzającym możliwości wykorzystania MapCenter (autorskiego systemu Spółki Emapa) w technologiach html/JavaScript. Do korzystania z EMAPI wymagana jest przeglądarka internetowa, która nie wymaga instalacji dodatkowych wtyczek. EMAPI jest biblioteką JavaScript komunikującą się z serwerem WWW EMAPI Server za pośrednictwem protokołu HTTP i standardów AJAX/JSON umożliwiających asynchroniczną komunikację bez konieczności przeładowywania strony WWW. EMAPI Server to serwer WWW Microsoft IIS z logiką biznesową zrealizowaną w technologii ASP.NET (oprogramowaną w języku C#). Do realizacji logiki wykorzystywany jest serwer MapCenter, z którym komunikacja odbywa się z użyciem technologii WebServices (protokół SOAP). Baza licencji to serwer MySQL.