Działanie systemu

Informacje wyświetlane na warstwie Traffic są udostępnianie przez firmę CE-Traffic, która oferuje usługi informacji o ruchu drogowym w Polsce, Czechach i Słowacji. W Polsce serwis Traffic działa w oparciu o tabelę kodów TMC (Traffic Message Channel) opracowaną przez CE-Traffic, przy tworzeniu której wykorzystano dane cyfrowe dostarczone przez firmę Emapa. Dzięki tej współpracy użytkownicy aplikacji i serwisów oferowanych przez firmę Emapa otrzymali dostęp do wysokiej jakości aktualnych informacji o ruchu drogowym.

logo_cetraffic

Floating Car Data (FCD)

Podstawą usług informacji o ruchu drogowym oferowanych przez CE-Traffic jest zaawansowana technologia Floating Car Data (FCD). Technologia ta bazuje na założeniu, że obserwując pewną próbę pojazdów oraz wykorzystując zaawansowane algorytmy statystyczne możemy oszacować zachowanie się całego strumienia ruchu. Głównym źródłem danych są anonimowe informacje o położeniu kilkudziesięciu tysięcy pojazdów, które każdego dnia pokonują kilka milionów kilometrów na polskich drogach. Serwis bazuje jednak na integracji danych pochodzących z wielu źródeł i jest cały czas rozwijany, aby zapewnić jak najwyższą jakość informacji oraz jak największy zasięg usługi.

Zakres informacji

Informacje zbierane są w kilku „warstwach” opisujących aktualną sytuację na drodze: informacje bieżące – obrazują aktualne warunki: prędkość, czas przejazdu, itd., prognoza – informacje obrazujące typowy status dla danej godziny i dnia tygodnia, obliczone wartości domyślne – prędkość swobodna na danych odcinku (free flow), informacje opisowe, np.: „Droga nr 8, Wrocław – Warszawa. Korek na odcinku Mszczonów – Radziejowice (województwo mazowieckie). Średnia prędkość 5 km/h.”