Interpretacja kolorów i stylów

Warstwa Szlaki turystyczne została przedstawiona za pomocą 3 rodzajów wizualizacji: styli linii, ikonki oraz koloru:

1. Typ szlaku – styl linii*:

 szlak pieszy

 szlak rowerowy

 szlak konny

 szlak narciarski

               droga dla rowerow droga dla rowerów

* na przykładzie kategorii „czerwony”

2. Typ szlaku – ikonki:

 szlak pieszy

 szlak rowerowy

 szlak konny

 szlak narciarski

UWAGA!

Dla zwiększenia czytelności i przejrzystości ikona danego szlaku zawsze występuje zawsze w kolorze szlaku – czyli jest zależna od kategorii szlaków turystycznych, np.

dla pieszego szlaku niebieskiego ikona wygląda tak:

tur6
a dla pieszego szlaku czerwonego ikona prezentuje się tak:

tur7

3. Kategoria szlaku – kolor linii/ikony*:

 niebieski,

 zielony,

 żółty,

 czerwony,

 czarny

* na przykładzie szlaku pieszego