Instrukcja obsługi panelu

Korzystanie z warstwy Inwestycje drogowe jest proste i intuicyjne. Poniżej zawarty jest opis podstawowych działań i operacji, jakie można dzięki niej wykonać.

  1. Włączanie/wyłączanie.Aby włączyć Inwestycje drogowe, należy najechać kursorem na przycisk „Warstwy” oraz wybrać kategorię Inwestycje drogowe:inwestycjePo zaznaczeniu tej opcji z prawej części okna mapy automatycznie wysunie się panel Inwestycje drogowe:inwestycje1 Panel zawiera legendę objaśniającą sposób działania warstwy Inwestycje drogowe (przyporządkowanie kolorów do kategorii dróg oraz stylów linii do etapów budowy) oraz rozwijający się moduł z dodatkowymi informacjami o działaniu warstwy („Dowiedz się więcej”).inwestycje_dowiedz Panel Inwestycje drogowe można w każdej chwili zwinąć (a następnie znów wysunąć) za pomocą specjalnego uchwytu (lewy dolny róg). Panel automatycznie zwija się również po wyłączeniu warstwy Inwestycje drogowe.Inwestycje drogowe można wyłączyć odznaczając wcześniej zaznaczoną opcję w menu kontekstowym pod przyciskiem „Warstwy”: inwestycje3
  2. Wyświetlanie informacji szczegółowych.Po jednokrotnym kliknięciu na wybrany odcinek warstwy Inwestycje drogowe pojawia się interaktywne okno (tzw. tooltip) ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi danego odcinka:
    inwestycje4
  3. Inwestycje drogowe a Traffic.Warstwy Inwestycje drogowe oraz Traffic nie mogą być jednocześnie wyświetlane. W przypadku próby wybrania jednej z nich przy aktualnie włączonej drugiej pojawia się komunikat:
    info_zmiana

    Po jego zaakceptowaniu, pojawi się wybrana przez nas warstwa.