Instrukcja obsługi

Korzystanie z Mapy Turystycznej jest proste i intuicyjne. Poniżej zawarty jest opis podstawowych działań i operacji, jakie można dzięki niej wykonać.

 1. Włączanie/wyłączanie.
  1. Aby włączyć warstwy Mapy Turystycznej, należy najechać kursorem na przycisk „Warstwy” i wybrać opcję Mapa Turystyczna
   turyst
  2. Oraz wybrać poszczególne elementy Mapy Turystycznej:
   turyst1
  3. Po zaznaczeniu wybranych opcji z prawej części okna mapy automatycznie wysunie się panel Mapa Turystyczna:
   turyst2
   1. Panel zawiera legendę objaśniającą Mapę Turystyczną: objaśnienie kolorów hipsometrii, przyporządkowanie stylów linii i ikon do typów szlaków, kolorów szlaków do ich kategorii itp., oraz przekierowanie do dodatkowych informacji o działaniu warstwy („Dowiedz się więcej o mapie turystycznej”).
   2. Legendę Mapa Turystyczna można w każdej chwili zwinąć (a następnie znów wysunąć) za pomocą specjalnego uchwytu (lewy dolny róg). Panel automatycznie zwija się również po wyłączeniu Mapy Turystycznej.
  4. Mapę Turystyczną można wyłączyć odznaczając wcześniej zaznaczone opcje w menu kontekstowym pod buttonem „Mapa Turystyczna” w prawym górnym rogu okna mapy:
   turyst3
 2. Wyświetlanie informacji szczegółowych.Po jednokrotnym kliknięciu na wybrany odcinek szlaku turystycznego pojawia się interaktywne okno (tzw. tooltip) z informacjami dotyczącymi danego odcinka:
  turyst4
 3. Mapa Turystyczna a Traffic.Warstwy Mapa Turystyczna, Inwestycje drogowe oraz Traffic nie mogą być jednocześnie wyświetlane. W przypadku próby wybrania jednej z nich przy aktualnie włączonej drugiej pojawia się komunikat:
  tur5
  Po jego zaakceptowaniu, pojawi się wybrana przez nas (nowa) warstwa.