Pokrycie geograficzne

Informacje o ruchu są generowane dla zagregowanych odcinków dróg. Odcinki te zostały wybrane na podstawie preselekcji ze względu na klasę drogi, a następnie wybór ten został uszczegółowiony poprzez obserwację natężenia ruchu.

Na dzień dzisiejszy Traffic obejmuje zasięgiem następujące drogi:

  • wszystkie autostrady
  • wszystkie drogi krajowe
  • główne ulice w 15 największych miastach (w pozostałych miastach drogi krajowe)
  • najbardziej obciążone drogi wojewódzkie i lokalne w okolicach największych aglomeracji