Opis etapów realizacji

Inwestycje drogowe zaprezentowane na mapie podzielone zostały na 5 kategorii, z których każda stanowi osobny etap realizacji inwestycji.

  1. Drogi planowane – proces przygotowawczy obejmujący m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień
  2. Decyzja środowiskowa – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będącej zgodą na realizację przedsięwzięcia
  3. Przetarg – faza obejmująca ogłoszenie kolejnych etapów przetargu, wysyłanie zaproszeń do składania ofert cenowych, oczekiwanie na złożenie ofert , rozstrzygnięcie przetargu
  4. Projekt + budowa/budowa – etapy obejmujące kolejne (zbliżone do siebie) postępy w pracach projektowych i budowlanych
  5. Drogi istniejące – kategoria obrazująca wszystkie drogi i odcinki dróg z zaplanowanych inwestycji oddane już do ruchu