Traffic

Traffic to warstwa informacji o warunkach ruchu drogowego. Pozwala on sprawdzić natężenie ruchu, pozyskać informacje o prędkości oraz o zdarzeniach na drodze (np. wypadki), które wpływają na sytuację na drogach. Dane te są na bieżąco uaktualniane i „na żywo” wyświetlane na mapie.

traffic_750

Ponadto, dane uzyskane z warstwy Traffic mogą zostać uwzględniane w algorytmie wytyczania trasy – „trasa najszybsza”. Dzięki temu użytkownik ma pewność, że wytyczona przezeń trasa będzie brać pod uwagę wszelkie dostępne informacje o aktualnej sytuacji na drogach.

Traffic oferuje w ten sposób dodatkowe funkcjonalności i nowe zasoby wiedzy umożliwiając efektywniejsze wykorzystywanie mapy cyfrowej w codziennej pracy oraz w podróżach. Dzięki stałemu monitoringowi sytuacji panującej na polskich drogach wzrasta bezpieczeństwo oraz komfort podróżowania przy jednoczesnym skróceniu czasu dotarcia do celu. Warstwa informacji Traffic gwarantuje również wymierne zyski w postaci zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów.