Przystanki

V. Przystanki.

Przystanki są wizualizowane na mapie w dwojaki sposób (przy czym są to dwie oddzielne i niezależne warstwy informacji):

  1. Na wyznaczonej trasie (opcja – „Jadę środkami komunikacji publicznej”) zaznaczone są te przystanki, przez które prowadzi wyznaczone trasa. Jak wspomniano wyżej (Wyświetlanie tras na mapie), są one przedstawione za pomocą charakterystycznych okrągłych ikonek: raporttrasy6.
  2. Przystanki figurują również jako osobna kategoria w zakładce „Więcej” w prawym górnym rogu mapy:
    przystanek
    Po jej wybraniu (zaznaczeniu) przystanki będą widoczne na mapie w postaci następujących ikonek:
    • iconBusStop-przystanki autobusowe,
    • iconTramStop – przystanki tramwajowe.Po kliknięciu na ikonkę przystanku wyświetla się okno zawierające rozkład jazdy wszystkich linii odchodzących z tego przystanku.