Mapa dla administracji

Mapa dla Jednostki Administracyjnej jest specjalną wersją EMAPI, której jedną z możliwych graficznie wizualizacji jest mapa dostępna na www.emapi.pl. Zadaniem mapy jest pokazanie obszaru Jednostki Administracyjnej (gminy, powiatu etc.). Proste i wydajne rozwiązania ułatwiają szybkie odnalezienie adresu oraz wytyczenie trasy przejazdu między dowolnymi punktami na mapie.

Możliwe jest również nanoszenie na mapę unikalnych dla danego regionu informacji takich, jak Miejsca Użyteczności Publicznej (POI), szlaki turystyczne czy innych informacji zwiększające atrakcyjność obszaru w oczach użytkownika Internetu.