Funkcje

Moduł e-myto umożliwia realizację następujących funkcji:

  • obliczanie kosztów trasy z uwzględnieniem aktualnych opłat drogowych,
  • prezentację trasy na mapie z zaznaczeniem odcinków, na których pobierane są opłaty,
  • wytyczanie trasy alternatywnej – omijającej drogi, na których pobierane jest e-myto,
  • wybór typu pojazdu oraz konfigurowanie jego parametrów: dopuszczalna masa całkowita, nacisk na oś, wysokość, szerokość, prędkość na danej kategorii drogi, średnie spalanie,
  • generowanie szczegółowego raportu trasy uwzględniającego wysokość opłat drogowych i ogólnych kosztów eksploatacji pojazdu.