Obsługa

 1. Włączanie/wyłączanie
  1. Aby włączyć moduł e-myto, wystarczy w lewym panelu trasowania, w zakładce „Opcje dodatkowe” wybrać opcję „ciężarowy”:
   ciezarowy
  2. Pojawi się wówczas monit o login i hasło (udostępniane indywidualnie Klientom):
   login
  3. Aby wyłączyć opcję myto, należy w zakładce „Opcje dodatkowe” wybrać opcję „osobowy”.
 2. Wyznaczanie trasy
  1. Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem e-myta działa analogicznie do „zwykłego” wyznaczania trasy,
  2. Jeśli wyznaczona trasa zawiera odcinki, na których pobierane są opłaty drogowe, odcinki te będą zaznaczone linią czerwoną:
   myto
  3. Po kliknięciu na czerwony odcinek trasy wyświetla się informacja o tym odcinku:
   emyto4
 3. Raport trasy
  1. W momencie wyznaczenia trasy w panelu trasowania pojawia się dodatkowa zakładka „Raport trasy” – analogicznie do zwykłego wyznaczania trasy. W tym przypadku jednak koszty podzielone są na myto oraz pozostałe drogi płatne.
   myto2
  2. Poniżej skróconych raportów trasy znajdują się raporty szczegółowe. Pierwszy raport od góry zawiera szczegółowe informację dotyczące opłat drogowych:
   • łączną długość odcinków, na których pobierane są opłaty – z podziałem na kategorie dróg (autostrady, ekspresowe, krajowe),
   • łączną wysokość opłat drogowych na danej kategorii drogi.

   raport_m
 4. Wyznaczanie trasy alternatywnej – omijającej drogi z poborem opłat
  1. Aby wyznaczać trasę omijającą odcinki, na których pobierane są opłaty drogowe, wystarczy w zakładce „Opcje trasy” zaznaczyć opcję „omijaj drogi z poborem opłat”:
   omijaj
  2. Podczas kalkulacji trasy system pominie odcinki dróg z poborem opłat i wyznaczy trasę alternatywną.
 5. Wybór i konfiguracja pojazdu
  1. Aby wybrać odpowiednie ustawienia dla swojego pojazdu, należy w zakładce „Opcje trasy” przejść do dolnych ustawień i wybrać:
   • typ pojazdu:
    ciez
   • oraz klasę emisji spalin:
    ciez1
  2. Można również edytować szczegółowe ustawienia swojego pojazdu. Wystarczy wybrać opcję „Edytuj”, znajdującą się obok okien wyboru typu pojazdu i klasy emisji spalin:
   ciez2
  3. Pojawi się wówczas dodatkowe okno, gdzie można edytować takie parametry pojazdu, jak dopuszczalna masa całkowita, nacisk na oś, wysokość, szerokość, prędkość na danej kategorii drogi, średnie spalanie:
   edytuj
  4. Domyślnie dla każdego z typu pojazdów przyjęte zostały uśrednione wartości.