Zasoby mapowe

1. Zawartość danych:

 • pełna sieć drogowa, osadnicza i kolejowa,
 • lasy, tereny zielone, parki narodowe, rzeki i jeziora,
 • podział administracyjny (województwa, powiaty, gminy),
 • kody pocztowe.

2. Zakres i szczegółowość danych:

 • 100% pokrycia,
 • 7 326 planów miejscowości,
 • szczegółowe plany wszystkich miast,
 • 124 484 miejscowości,
 • kompletna sieć drogowa wraz z kierunkowością,
 • kompletna baza kodów pocztowych,
 • bogata baz POI (Punktów Użyteczności Publicznej).
 • obrysy budynków 2D, numeracja adresowa, budynki 3D

3. Dodatkowe warstwy informacji:

Mapa Polski zawarta w EMAPI to zestaw MapSet Polska. Zapraszamy do zapoznania się jego szczegółowym opisem.

4. Źródła danych:

 • Emapa S.A.
 • TomTom International BV (Mapa Europy)
 • OpenStreetMap (warstwa kolejowa)
 • map1
 • SRTM3 (hipsometria)
 • CE-Traffic (traffic)
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (zdjęcia satelitarne)
 • GDDKiA (utrudnienia w ruchu)
 • Wikipedia
 • Trax Elektronik (kamery drogowe)