Zasoby mapowe

1. Zawartość danych:

  • pełna sieć drogowa, osadnicza i kolejowa,
  • lasy, tereny zielone, parki narodowe, rzeki i jeziora,
  • podział administracyjny (województwa, powiaty, gminy),
  • kody pocztowe.

2. Zakres i szczegółowość danych:

  • 100% pokrycia,
  • 7 326 planów miejscowości,
  • szczegółowe plany wszystkich miast,
  • 124 484 miejscowości,
  • kompletna sieć drogowa wraz z kierunkowością,
  • kompletna baza kodów pocztowych,
  • bogata baz POI (Punktów Użyteczności Publicznej).
  • obrysy budynków 2D, numeracja adresowa, budynki 3D

3. Dodatkowe warstwy informacji:

Mapa Polski zawarta w EMAPI to zestaw MapSet Polska. Zapraszamy do zapoznania się jego szczegółowym opisem.

4. Źródła danych:

  • Emapa S.A.
  • TomTom International BV (Mapa Europy)
  • OpenStreetMap (warstwa kolejowa)
  • map1
  • SRTM3 (hipsometria)
  • CE-Traffic (traffic)
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii (zdjęcia satelitarne)
  • GDDKiA (utrudnienia w ruchu)
  • Wikipedia
  • Trax Elektronik (kamery drogowe)